JAK SE PŘIHLÁSIT

Máte-li zájem o autoškolu v Jihlavě, stačí dva jednoduché kroky:

Pokud bude vše v pořádku, autoškola oznámí zahájení výcviku příslušnému úřadu a výcvik v autoškole může začít.

Podmínky pro přijetí:
  • splnit věkový limit 18 let (výuku a výcvik lze začít nejdříve 18 měsíců před dovršením 18 let. Pokud vám ještě nebylo 18 let, musí kromě vás přihlášku podepsat i váš zákonný zástupce, nejčastěji jeden z rodičů)
  • být způsobilý k právním úkonům, tj. předložit platný občanský průkaz
  • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, případně prokázat vazby na území ČR
  • nemít uložený zákaz řízení motorových vozidel atp. (čestné prohlášení je součástí žádosti)

Žádost o přijetí k výuce a výcviku můžete:

a) vytisknout a čitelně vyplnit podle přiloženého vzoru a s připojeným posudkem od lékaře přinést do autoškoly. V případě nepřítomnosti můžete žádost vhodit do poštovní schránky provozovny. Žádost o přijetí k výuce a výcviku se tiskne oboustranně (na jeden list).
b) v situaci, kdy nemáte možnost tisku, stačí kontaktovat autoškolu telefonicky nebo přes e-mail a žádost s posudkem vyplníme a vytiskneme přímo v autoškole.

Posudek o zdravotní způsobilosti vyplňuje a potvrzuje praktický lékař a v den podání přihlášky nesmí být starší více než 3 měsíce. Lékař vyplňuje, zda je žadatel o řidičské oprávnění způsobilý, nezpůsobilý nebo způsobilý s podmínkou. Podmínka je poté vyznačena v řidičském průkazu, např. brýle nutné apod.


Plánujete zahájit autoškolu později?

Výcvik a výuku v autoškole je možné zahájit dovršením věku 16 a půl roku. Brání-li Vám věk nebo jiné okolnosti nastoupit výuku okamžitě, a přesto by jste si rádi rezervovali místo v některém z budoucích kurzů, využijte náš REZERVAČNÍ SYSTÉM

V případě jakýchkoliv nejasností se informujte, nejlépe přes e-mail nebo telefonicky a my vás budeme neprodleně informovat o dalším postupu.


Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k výuce: PDF nebo Word
Posudek o zdravotní způsobilosti: PDF nebo Word
Žádost o přijetí k výuce - vzor